Kirâm

  • Dini Sözlük

    Meşâyıh-ı Kirâm Nedir?

    Büyük velîler, büyük zâtlar. Meşâyıh-ı kirâmın büyüklerinden biri diyor ki: Diri iken tasarruf (himmet, yardım) yaptıkları gibi, öldükten sonra da…

  • Dini Sözlük

    Eshâb-ı Kirâm Nedir?

    Mü’min olarak Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemi gören ve mü’min olarak öldüğü bilinen mübârek insanlar ve cinler. (Bkz. Eshâb) Eshâb-ı…

Başa dön tuşu