Kırâet-i

  • Dini SözlükKırâet-i Şâzze Nedir?

    Kırâet-i Şâzze Nedir?

    Arabî gramer şartlarına uyan ve mânâyı değiştirmeyen, fakat bâzı kelimeleri hazret-i Osman’ın çoğalttığı nüshaya benzemeyen Kur’ân-ı kerîm kırâeti (okunuş şekli).…

  • Dini SözlükKırâet-i Seb'a Nedir?

    Kırâet-i Seb’a Nedir?

    Yedi kırâet imâmının okuyuş şekilleri. Yedi kırâet imâmının yâni İmâm-ı Nâfi’, Abdullah bin Kesîr, Ebû Amr, İbn-i Âmir, Âsım, Hamza,…

Başa dön tuşu