Kilâbiyye

  • Dini SözlükKilâbiyye Nedir?

    Kilâbiyye Nedir?

    Ebû Abdullah Kilâb’ın kurduğu bozuk fırka. Yetmiş iki bid’at (sapıklık) yolunun esâsı dokuz fırkadır. Bunlar hâricî, şiî, mu’tezile, mürcie, müşebbihe,…

Başa dön tuşu