Kelime-i

 • Dini Sözlük

  Kelime-i Tevhîd Nedir?

  “Lâ ilâhe illallah, Muhammedün resûlullah” sözü. Mânâsı şöyledir: Allahü teâlâdan başka ilâh yoktur. Muhammed aleyhisselâm O’nun resûlüdür, peygamberidir. Kelime-i tevhîde;…

 • Dini Sözlük

  Kelime-i Tenzîh Nedir?

  Allahü teâlânın her türlü noksan sıfatlardan temiz ve uzak olduğunu ifâde eden “Sübhânellah” sözü. Beş vakit namazdan sonra, sessizce; otuz…

 • Dini Sözlük

  Kelime-i Temcîd Nedir?

  “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” sözü.ÊMânâsı; “Güç ve kuvvet ancak Allahü teâlâdandır” demektir. Îmâm-ı Rabbânî hazretleri, din ve dünyâ…

 • Dini Sözlük

  Kelime-i Tehlîl Nedir?

  “Lâ ilâhe illallah” sözü. (Bkz. Kelime-i Tevhîd, Kelime-i Tehlîl)

 • Dini Sözlük

  Kelime-i Tayyibe Nedir?

  “Lâ ilâhe illallah, Muhammedün resûlullah” sözü. Kelime-i tevhîd de denir. (Bkz. Kelime-i Tevhîd) …Kelime-i tayyibe bir sadakadır (Allahü teâlânın rızâsını…

 • Dini Sözlük

  Kelime-i Şehâdet Nedir?

  “Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh” mübârek sözü. Mânâsı şöyledir: “Görmüş gibi bilir ve…

 • Dini Sözlük

  Kelime-i İhlâs Nedir?

  “Lâ ilâhe illallah, Muhammedün resûlullah” sözü Kelime-i tevhîd de denir. (Bkz. Kelime-i Tevhîd)

Başa dön tuşu