Kazâ

 • Dini Sözlük

  Kazâ ve Kader Nedir?

  Allahü teâlânın meydana gelecek hâdiseleri ilm-i ezelîsi (başlangıcı olmayan ilim sıfatı) ile ezelde (başlangıcı olmayan öncelerde) bilip takdîr etmesi ve…

 • Dini Sözlük

  Kazâ Orucu Nedir?

  Oruç tutmamayı mubâh kılan (dînde bildirilen) bir özür sebebiyle vaktinde tutulamayan veya tutarken bir özür sebebiyle yâhut kast (bilerek) olmadan…

 • Dini Sözlük

  Kazâ Namazı Nedir?

  Vakti çıktıktan sonra kılınan namaz. Tertîb sâhibi olup bir namazı uykuda geçiren veya unutan kimse, sonraki namazı cemâat ile kılarken…

 • Dini Sözlük

  Kazâ Etmek Nedir?

  Namaz, oruç gibi farz ve vacib bir ibâdeti vakti çıktıktan sonra yapmak. Farzı kazâ etmek farzdır. Vâcibi kazâ etmek ve…

 • Dini Sözlük

  Kazâ Nedir?

  Allahü teâlânın ezelde irâde ve taktir buyurduğu şeyleri, zamânı gelince, ilim ve irâdesine muvâfık (uygun) olarak yaratması. Kazâ gelmez Hak…

Başa dön tuşu