Kavl-i

  • Dini Sözlük

    Kavl-i Kadîm Nedir?

    İmâm-ı Şâfiî’nin Bağdâd’daki ilk ictihâdlarına (Kur’ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîflerden çıkardığı hükümlere) verilen ad. Bunlara onun mezheb-i kadîmi de denir.…

Başa dön tuşu