Kavl

 • Dini Sözlük

  Sahîh Kavl Nedir?

  Fıkıh âlimlerinin bir iş hakkında müctehid âlimlerin kavillerinden (re’y ve ictihâdlarından) hakkında doğrudur veya doğru olan budur dedikleri kavl, hüküm,…

 • Dini Sözlük

  Muhtâr Kavl Nedir?

  Bir mes’elede, bir mezhebin âlimlerinin çoğu tarafından mezhebin içinde mevcûd ictihâdlardan (büyük âlimlerin kitâb ve sünnetten çıkardıkları hükümlerden) seçilen ve…

 • Dini Sözlük

  Kavl Nedir?

  Müctehid (Kur’ân-ı kerîmden ve hadîs-i şerîflerden din bilgilerini elde edebilen) âlimlerin bir işin hükmünü bildiren sözü yâni re’yi, ictihâdı. Öğle…

Başa dön tuşu