Kasîde-i

  • Dini Sözlük

    Kasîde-i Emâlî Nedir?

    Ehl-i sünnet vel-cemâat îtikâdını anlatan ve altmış yedi beytten meydana gelen meşhûr kasîde. Kasîdenin asıl adı Bed-ül-Emâlî olup, yazarı Ali…

  • Dini Sözlük

    Kasîde-i Bürde Nedir?

    İslâm âlimlerinin meşhûrlarından ve evliyânın büyüklerinden Muhammed bin Saîd Busayrî hazretlerinin, sevgili Peygamberimizi öven meşhûr kasîdesi. Bu kasîdeyi rüyâsında Peygamber…

Başa dön tuşu