Kalb

 • Dini Sözlük

  Kalb Toparlanması Nedir?

  Kalbin Allahü teâlâdan başka şeylere bağlanmaktan kurtulması. Kalbi toparlayabilmek için, Allahü teâlâdan başka her şeyi unutmak lâzımdır. Öyle unutmalıdır ki,…

 • Dini Sözlük

  Kalb Temizliği Nedir?

  Kalbin İslâmiyet’e uymayan şeylerden, dünyâya düşkünlükten, kötü düşünceden kurtulması. Kalb temiz olursa, ağızdan güzel sözler meydana çıkar. Çünkü kalbin mahsûlü…

 • Dini Sözlük

  Kalb Tasfiyesi Nedir?

  Kalbi, İslâmiyet’in beğenmediği şeylerden, günâhlardan, kötü düşüncelerden kurtarmak, temizlemek. Kalbin tasfiyesi, temizliği, dîne uymakla ve sünnetlere yapışmakla ve bid’atlerden kaçmakla…

 • Dini Sözlük

  Kalb Tasdîki Nedir?

  Dinden olduğu sözbirliği ile bildirilmiş olan şeylere, kalbin inanması. Îmân; kalb ile tasdîk, dil ile ikrârdır, söylemektir. (Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî)

 • Dini Sözlük

  Kalb Selâmeti Nedir?

  Kalbin kibir, riyâ, kıskançlık, kin ve düşmanlık gibi kötü düşüncelerden kurtulup, iyi ahlâk ile ahlâklanması. Kalbin selâmeti, onun mâsivâyı (Allahü…

 • Dini Sözlük

  Kalb İtminânı Nedir?

  Kalb huzûru. Kalbi itminâna kavuşturan tek yol vardır. Bu tek yol, Allahü teâlâyı zikretmektir (hatırlamak ve anmaktır). Akıl ile incelemekle…

 • Dini Sözlük

  Kalb İlmi Nedir?

  Evliyâdan bir zâtın rehberliğinde kazanılan ilim. (Bkz. İlim)

 • Dini Sözlük

  Kalb Huzûru Nedir?

  İç rahatlığı, gönül hoşluğu. Kalbin Allahü teâlâdan başkası ile olmaması; Allah’tan başkasına bağlanmaması. İbâdet, Allahü teâlânın emirlerini yapıp, yasaklarından sakınmaktır.…

 • Dini Sözlük

  Kalb Hastalığı Nedir?

  Kalbin Allahü teâlâdan başkasına bağlanması. “Kalblerinde hastalık vardır” meâlindeki âyet-i kerîmede bildirilen kalb hastalığına yakalanmış olanların hiçbir ibâdeti ve tâati…

 • Dini Sözlük

  Kalb Gözü Nedir?

  Kin, hased, kibir gibi mânevî hastalıklardan kurtulup, her an Allahü teâlâyı anan kimsenin kalbinde meydana gelen, işlerin iç yüzünü görme…

 • Dini Sözlük

  Kalb Nedir?

  1. Gönül. Yürek denilen, et parçasına yerleştirilmiş nûrânî ve mânevî kuvvet. Allahü teâlâ âyet-i kerîmelerde meâlen buyurdu ki: Biliniz ki…

 • Dini Sözlük

  Fenâ-i Kalb Nedir?

  Mahlûkların (yaratılmışların) varlığını, sevgisini kalbden çıkarmak. Kalbin Allahü teâlâdan başka hiç bir şeyi bilmemesi ve sevmemesi, unutması. Fenâ-i kalb hâsıl…

Başa dön tuşu