Kâdirî

  • Dini SözlükKâdirî Nedir?

    Kâdirî Nedir?

    Tasavvufta Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin yoluna mensup olan kimse. (Bkz. Kâdiriyye)

Başa dön tuşu