İş ve Çalışma Ahlakı

  • Hutbeler

    Cuma Hutbesi: İş ve Çalışma Ahlakı

    Muhterem Müslümanlar! Yüce dinimiz İslam, helal ve meşru yollardan rızık kazanmayı emreder. Bu uğurda gösterilen çabayı, harcanan emeği, dökülen alın…

Başa dön tuşu