İman ve Hayat

  • Hutbeler

    Cuma Hutbesi: İnsan, İman ve Hayat

    Muhterem Müslümanlar! Bir ayet-i kerimelerde Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: “Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.…

Başa dön tuşu