İlimler

 • Dini Sözlük

  Zâhirî İlimler Nedir?

  Okuyarak, çalışarak ve araştırarak elde edilen, öğrenilen ilimler. Kelâm, tefsîr, fıkıh gibi din bilgileriyle; mantık, matematik, fizik, kimyâ, biyoloji, geometri…

 • Dini Sözlük

  Tecribî İlimler Nedir?

  Tecribe ve müşâhede (gözlem) ile elde edilen bilgiler, ulûm-i akliyye (aklî ilimler). Bâzılarının İslâmiyet’ten ayrı ve uzak gördükleri tecribî ilimler,…

 • Dini Sözlük

  Tabîî İlimler Nedir?

  Fen ilimleri, aklî ilimler. Din ile tabiî ilimleri karşılaştıracak olursak, hiçbir yerinde bunların birbirinden aykırı bir bilgi vermediğini görürüz. Gerek…

 • Dini Sözlük

  Naklî İlimler Nedir?

  Tefsîr, hadîs, fıkıh gibi nakil yoluyla elde edilen ve değişmeyen dînî ilimler. Naklî ilimler, aklın, insan dimâğı gücünün dışında ve…

 • Dini Sözlük

  Ma’kûl İlimler Nedir?

  His organları ile duyularak, akıl ile incelenerek, tecrübe (deney, gözlem) ile ve hesâb edilerek elde edilen ilimler, fen bilgileri. Ma’kûl…

 • Dini Sözlük

  Aklî ve Naklî İlimler Nedir?

  Fen ve din bilgileri. (Bkz. Ulûm-u Akliyye ve Ulûm-u Nakliyye)

Başa dön tuşu