İhtilâf

  • Dini Sözlük

    İhtilâf Nedir?

    Farklılık, ayrılık. Aynı gâyeye ayrı ayrı yollardan gitme. Müctehid denilen âlimlerin amelî (işle ilgili) mes’elelerdeki ictihad ayrılıkları. Ümmetimin ihtilâfı rahmettir.…

Başa dön tuşu