iffet

  • Dini Sözlük

    İffet Nedir?

    İnsan rûhundaki yapıcı kuvvetin, yâni şehvetin iyiye kullanılmasından ortaya çıkan huy. Nefsi kötü isteklerinden men etmek. Âr, nâmus, hayâ duygusu.…

  • Hutbeler

    Haya ve İffet

    Muhterem Müslümanlar!  Utanma, çekinme, vazgeçme, tövbe etme gibi manalara gelen hayâ kelimesi; ahlakî terim anlamında da, nefsin çirkin davranışlardan rahatsız…

Başa dön tuşu