İcmâ

  • Dini Sözlük

    İcmâ Nedir?

    1. Edille-i şer’iyyenin (din bilgilerinin elde edildiği delîllerin, kaynakların) üçüncüsü. Bir asırda yaşayan müctehid denilen derin âlimlerin bir mes’elenin hükmünde…

Başa dön tuşu