hicret olayı

  • İslam TarihiHicret

    Hicret

    HİCRET Bir yerden başka bir yere göç etmek. Hz. Peygamber (s.a.s) ve ashabının İslâm devletini kurmak üzere Mekke’den Medine’ye göç…

  • Efendimiz S.A.VHicretin Beşinci Senesi

    Hicretin Beşinci Senesi

    Dûmetü’l-Cendel Gazâsı Hicretin 5. senesi, Rebiülevvel ayı (Milâdî, 626). Birkaç Arap kabilesi Medine’ye on beş gece uzaklıkta bulunan Şam beldelerinden…

Başa dön tuşu