Hicr

  • Dini Sözlük

    Hicr Sûresi Nedir?

    Kur’ân-ı kerîmin on beşinci sûresi. Hicr sûresi, Mekke-i mükerremede nâzil oldu (indi). Doksan dokuz âyet-i kerîmedir. Îtikâd bilgilerine, ahlâka, insanların…

  • Dini Sözlük

    Hicr Nedir?

    1. Men etmek; akıl ve bâliğ olmamış çocuk, deli, bunak, sefih yâni malını kötü yere harcayan ve borçlu gibi kimseleri,…

Başa dön tuşu