Hazer

  • Dini Sözlük

    Hazer ve Sefer Nedir?

    Memleketinde olma ve sefer, yolculuk hâli. Hastanın hazerde ve seferde farzları sedirde, sandalyede, ayaklarını sarkıtarak oturup, îmâ ile kılmaları câiz…

  • Dini Sözlük

    Hazer ve İbâha Nedir?

    Yasaklar ve mübahlar. Fıkıh kitablarında dînen yasaklanan ve izin verilen şeyleri anlatan bölüm. Bâzı fıkıh kitaplarında bu bölüm kerâhiyye ve…

Başa dön tuşu