Hatm-ı

  • Dini Sözlük

    Hatm-i Tehlîl Nedir?

    Yetmiş bin adet kelime-i tevhîd yâni “Lâ ilâhe illallah” okumak. Kelime-i tevhîde, kelime-i tayyibe de denir. Bir kimse, kendisi veya…

  • Dini Sözlük

    Hatm-ı Hâcegân Nedir?

    Nakşibendiyye yolunda fâidesi, feyz ve bereketi çok olan bir vazîfe. Bu yolun veya ona bağlı kolun büyüğünün koyduğu evrâdın (Belli…

Başa dön tuşu