Hâtime

 • Dini Sözlük

  Sû-i Hâtime Nedir?

  Îmânsız ölmek, kötü son. Sû’-i hâtimenin birçok sebebleri vardır. Bunun ilmi örtülüdür. Bu sebeblerden ikisi şöyledir: Birincisi; bâtıl bir bid’ate…

 • Dini Sözlük

  Hüsn-i Hâtime Nedir?

  Son nefeste, rûhunu îmân ile teslim etme, îmân ile âhirete gitme. Bir insanın hüsn-i hâtime ile mi yâhut sû-i hâtime…

 • Dini Sözlük

  Hâtime Nedir?

  Bir şeyin son durumu. (Bkz. Hüsnü Hâtime ve Sû’i Hâtime)

Başa dön tuşu