Hâssa

  • Dini Sözlük

    Vilâyet-i Hâssa Nedir?

    Tasavvufta, nefsin îmân ve itâate geldiği ve bütün ibâdetlerin hakîkî ve kusursuz olduğu makam. Kulun dileği ve isteği sâdece sâhibi…

Başa dön tuşu