(Harbi)

  • Dini Sözlük

    Harbî Nedir?

    İslâm devleti ile harb halinde bulunan gayr-i müslimlere âit ülke halkından olan kimse. Bir harbî emân (izin, pasaport) ile İslâm…

  • Dini Sözlük

    Ahzâb Gazvesi (Harbi) Nedir?

    Hendek gazvesinin diğer adı. Hendek gazvesinde, müslümanlara karşı Kureyş, Gatafan ve yahûdîlerden meydana gelen birkaç düşman kuvveti birleşip savaştığı için…

Başa dön tuşu