Hanîfe

  • Dini SözlükEbû Hanîfe Nedir?

    Ebû Hanîfe Nedir?

    Ehl-i Sünnetin reisi, Hanefî mezhebinin İmâmı. İmâm-ı A’zam. (Bkz. İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe)

Başa dön tuşu