Hadîd

  • Dini Sözlük

    Hadîd Sûresi Nedir?

    Kur’ân-ı kerîmin elli yedinci sûresi. Hadîd sûresi Medîne-i münevverede nâzil olmuştur (inmiştir). Yirmi beşinci âyet-i kerîmede demir mânâsına olan hadîdin…

Başa dön tuşu