Hâcegân

  • Dini Sözlük

    Hatm-ı Hâcegân Nedir?

    Nakşibendiyye yolunda fâidesi, feyz ve bereketi çok olan bir vazîfe. Bu yolun veya ona bağlı kolun büyüğünün koyduğu evrâdın (Belli…

  • Dini Sözlük

    Hâcegân Yolu Nedir?

    Daha çok nübüvvet kemâlâtına (olgunluklarına, üstünlüklerine) kavuşturan Hazret-i Ebû Bekir’den gelen yolun, Yusuf-ı Hemedânî hazretlerinden îtibâren aldığı isim. Bu yol…

Başa dön tuşu