Gayb

  • Dini Sözlük

    Ricâl-i Gayb Nedir?

    Her devirde bulunan fakat herkesçe tanınıp bilinmeyen ve görülmeyen, dünyânın nizâmı ile vazîfeli mübârek, büyük zâtlar. Nûr Muhammed Pünti, ricâl-i…

  • Dini Sözlük

    Gayb Nedir?

    Hazır olmama, gizli kalma. Hazır olmayan gizli kalan, görünmeyen. 1. Âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerde bildirilmeyen, his organları, tecrübe ve…

Başa dön tuşu