Gavs-üs-Sakaleyn

  • Dini Sözlük

    Gavs-üs-Sakaleyn Nedir?

    İnsanlara ve cinlere yardım eden büyük velî Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin lakabı. Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri, tasavvufta Gavs derecesine ulaşmıştır. İnsanlara ve…

Başa dön tuşu