Fiş-Şer

  • Dini Sözlük

    Müctehid-i Fiş-Şer Nedir?

    Dînî hükümleri, Kur’ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîflerden çıkarırken, kendine mahsûs kâide ve usûl koyan mezheb sâhibi müctehid. Buna müctehid-i mutlak…

Başa dön tuşu