(Fıkıh)

 • Dini Sözlük

  Usûl-i Fıkıh Nedir?

  Fıkıh (ibâdet ve amel) bilgilerinin âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i şerîflerden nasıl çıkarıldığını öğreten ilim.

 • Dini Sözlük

  Fıkıh Usûlü Nedir?

  Fıkıh bilgilerinin âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i şerîflerden nâsıl çıkarıldığını öğreten ilim. (Bkz. Usûl-i Fıkıh, Fıkıh)

 • Dini Sözlük

  Fıkh (Fıkıh) Nedir?

  Bilmek, anlamak. İslâmiyet’i bilmek. Dinde yapılması ve sakınılması lâzım gelen işleri bildiren ilim. İbâdetlerin en kıymetlisi, fıkıh ilmini öğrenmek ve…

Başa dön tuşu