Fesâhat

  • Dini Sözlük

    Fesâhat Nedir?

    Açık ve düzgün konuşma. Arablarda şiir, edebiyât ve belâgat ve fesâhat her şeyden ileri gidip, en güvendikleri başarıları olduğu hâlde…

Başa dön tuşu