Fâsid

 • Dini Sözlük

  Fâsid Temizlik Nedir?

  Sahîh olmayan temizlik.Kadınlarda hayız kanının kesilmesinden sonra on beş gün geçmeden önce kan görme hâli. Hayız müddeti dışında istihâza denilen…

 • Dini Sözlük

  Fâsid Kan Nedir?

  Üç günden yâni yetmiş iki saatten -beş dakika bile az olsa- gelen kan, yeni başlayan (baliğa, ergen) olan için on…

 • Dini Sözlük

  Fâsid İcâre Nedir?

  Aslı İslâmiyet’e uyduğu hâlde, sıfatı uygun olmayan icâre (kirâya verme). Bir mal dînen ve aklen nerede kullanılabilirse, o maksadla kullanmak…

 • Dini Sözlük

  Fâsid Bey Nedir?

  Aslı İslâmiyet’e uygun olup sıfatı uygun olmayan satış. (Bkz. Bey’) Fâsid bey aslında sahihdir, câizdir. Çünkü mütekavvim (kullanılması mübah ve…

 • Dini Sözlük

  Fâsid Akd Nedir?

  Aslı İslâmiyet’e uygun olduğu hâlde, sıfatı uygun olmayan her çeşit sözleşme.

 • Dini Sözlük

  Fâsid Nedir?

  Bozan, bozuk. 1. Bir ibâdetin, bâtıl olması, geçersiz olması. Bâtıl. Namaz kılarken göğüs özürsüz olarak kıbleden çevrilirse, namaz hemen fâsid…

 • Dini Sözlük

  Bey-i Fâsid Nedir?

  Aslı İslâmiyet’e uygun, fakat sıfatı uygun olmayan satış. Bir kimse satın aldığı bir malın bedeli olan paranın yarısını peşin verip,…

Başa dön tuşu