Eshâb-ı

 • Dini Sözlük

  Eshâb-ı Temyîz Nedir?

  Hanefî mezhebinde, fıkıh âlimlerinin altıncı tabakası. Bunlar kuvvetli hükümleri zayıf olanlardan, zâhir haberleri (İmâm-ı Muhammed’in Hanefî mezhebinin temeli olan meşhûr…

 • Dini Sözlük

  Eshâb-ı Fîl Nedir?

  Peygamber efendimizin doğmasına yaklaşık iki ay kala Kâbe’yi yıkmak için Mekke yakınlarına kadar gelen, fakat Allahü teâlânın gönderdiği Ebâbîl kuşlarının…

 • Dini Sözlük

  Eshâb-ı Yemîn Nedir?

  Cennet ehli. Âhirette amel defterleri sağ taraflarından verilecek olan mü’minler. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Eshâb-ı Yemîn; Onlar…

 • Dini Sözlük

  Eshâb-ı Tercîh Nedir?

  Hanefî mezhebinde, fıkıh âlimlerinin beşinci tabakası. Bunlar, ictihâd gücüne sâhib olmayan, sâdece bağlı oldukları mezhebdeki müctehidlerin ictihadları (verdikleri hükümleri) arasından…

 • Dini Sözlük

  Eshâb-ı Tahrîc Nedir?

  Hanefî mezhebinde, kısa bildirilmiş olup, iki türlü anlaşılabilen hükümleri açıklayarak bir mânâsını seçen dördüncü tabaka âlimleri. Ebû Bekr Ahmed Râzî…

 • Dini Sözlük

  Eshâb-ı Şimâl Nedir?

  Cehennem ehli. Âhirette amel defterleri sol ve arka tarafından verilecek olanlar. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Eshâb-ı şimâl;…

 • Dini Sözlük

  Eshâb-ı Suffa Nedir?

  Suffe ehli. Peygamber efendimizin Mekke’den hicretinden sonra, Medîne-i münevverede yaptırdığı câminin (Mescid-i Nebevî’nin) örtülü bölümünde ilim ve ibâdetle meşgul olan…

 • Dini Sözlük

  Eshâb-ı Kirâm Nedir?

  Mü’min olarak Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemi gören ve mü’min olarak öldüğü bilinen mübârek insanlar ve cinler. (Bkz. Eshâb) Eshâb-ı…

 • Dini Sözlük

  Eshâb-ı Kehf Nedir?

  Mağara arkadaşları; Îsâ aleyhisselâmdan sonra din düşmanları her tarafı kapladığı bir zamanda, dinlerini korumak için her şeylerini terk edip, hicret…

 • Dini Sözlük

  Eshâb-ı Ferâiz Nedir?

  Ölen bir kimsenin mîrâsına (geriye bıraktığı mala) vâris (hak sâhibi) olan ve Allahü teâlânın Kur’ân-ı kerîmde hisselerini (paylarını) bildirdiği dördü…

 • Dini Sözlük

  Eshâb-ı Bedr Nedir?

  İslâm târihinin ilk ve en önemli muhârebesi olan Bedr savaşında Peygamber efendimiz ile birlikte Mekkeli müşriklere (puta tapanlara) karşı harbedip…

Başa dön tuşu