Enfâl

  • Dini Sözlük

    Enfâl Sûresi Nedir?

    Kur’ân-ı kerîmin sekizinci sûresi. Medîne-i münevverede Bedr muhârebesinden sonra nâzil oldu (indi). Yetmiş beş âyet-i kerîmedir. Sûre, ismini, birinci âyette…

  • Dini Sözlük

    Enfâl Nedir?

    Devlet reîsinin, herkesin elde ettiği kendisinin diyerek, harbe teşvik için gâzilere (İslâm askerlerine) ganîmet hisselerinden fazla olarak verdiği mallar. Tekîli…

Başa dön tuşu