En’âm

  • Dini Sözlük

    Fahr-i Enâm (Fahr-ül-enâm) Nedir?

    Yaratılmışların kendisiyle övündüğü zât. Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm için kullanılan hürmet ve saygı ifâdesi. Gece-gündüz dilimde, salât-ü selâm, O mübârek…

  • Dini Sözlük

    En’âm Sûresi Nedir?

    Kur’ân-ı kerîmin altıncı sûresi. En’âm sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Yüz altmış beş âyet-i kerîmedir. En’âm, deve, koyun ve sığır…

Başa dön tuşu