Emvâl-i

  • Dini Sözlük

    Emvâl-i Zâhire Nedir?

    Zekât hayvanları ve topraktan elde edilen mahsûl gibi gizlenmesi mümkün olmayan mallar. (Bkz. Zekât) Emvâl-i zâhirenin zekâtını fakîrlere dağıtmak, bunların…

  • Dini Sözlük

    Emvâl-i Bâtına Nedir?

    Gizlenmesi mümkün olan altın, gümüş ve ticâret eşyâsı cinsinden olan zekât malları. Emvâl-i bâtınanın miktârını sâhibine sormak câiz değildir. Bunların…

Başa dön tuşu