Ehli

 • Dini Sözlük

  Tercîh Ehli Nedir?

  Hanefî mezhebinde, dînî hükümleri bildiren fıkıh âlimlerinin beşinci tabakasında bulunan ve ictihâd (Kur’ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîflerden dînî hüküm çıkarma)…

 • Dini Sözlük

  Takvâ Ehli Nedir?

  Takvâ sâhibi. Allahü teâlâdan korkarak haramlardan sakınanlar. Hâli ile sana fayda vermeyen kimseyle arkadaş olma. Takvâ ehlinin, haramlardan kaçanın kölesi,…

 • Dini Sözlük

  Hâl Ehli Nedir?

  Hâli tavrı güzel olan gönül sâhibi kişi. Velî zat. (Bkz. Evliyâ) Almayı, vermekten daha tatlı gören hal ehli olamaz. (Ebû…

 • Dini Sözlük

  Bid’at Ehli Nedir?

  Peygamberimizin sallallahü aleyhi ve sellem ve Eshâb-ı kirâmının yolundan (Ehl-i sünnet îtikâdından) ayrılanlar. Bid’at sâhibi. Îtikâdda (îmânda) ve amelde (ibâdette)…

Başa dön tuşu