Edeb

  • Dini Sözlük

    Sû-i Edeb Nedir?

    Edebsizlik, edeb dışı hareket, insanlara iyi muâmele etmemek, haddini bilmemek. Namaz ta’dîl-i erkânına uymadan yâni rükû ve secdeleri tam yapmadan…

  • Dini Sözlük

    Edeb Nedir?

    1. Güzel hallere ve huylara sâhib olma ve utanılacak hareketlerden sakınma, her hususta haddini bilip, sınırı gözetme hâli. Edebi gözetmek,…

Başa dön tuşu