EBU

  • Dini Sözlük

    Ebû Hanîfe Nedir?

    Ehl-i Sünnetin reisi, Hanefî mezhebinin İmâmı. İmâm-ı A’zam. (Bkz. İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe)

  • Sahabeler

    EBU ZERR el GIFARİ

    İlk müslümanlardan, sahâbî Ebû Zerr, Benû Gıfâr kabilesine mensub olup doğum tarihi bilinmemektedir. H. 31 (M. 651/652) yılında Mekke ile…

Başa dön tuşu