dini açıklaması

 • Dini Sözlük

  Zikr-i Hafî Nedir?

  Allahü teâlâyı gizli (sessiz) olarak ve kalb ile hatırlama. Zikr-i hafî, zikr-i cehrîden yetmiş kat üstündür. (Hadîs-i şerîf-Mektûbât-ı Seyfiyye) Zikr-i…

 • Dini Sözlük

  Zikr-i Cehrî Nedir?

  Allahü teâlâyı yüksek sesle anma.

 • Dini Sözlük

  Zikr Nedir?

  Anmak; gafleti gidermek için her işte Allahü teâlâyı hatırlamak. Yâd etmek. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki: İyi biliniz…

 • Dini Sözlük

  Zî Rahm-i Mahrem Nedir?

  Bir erkeğin ve kadının nikâhlanıp hiç evlenmeyeceği, kan ile olan nesebten (soydan) akrabâsı. Zî rahm-i mahrem şunlardır: Erkekler: 1) Baba,…

 • Dini Sözlük

  Zındık Nedir?

  Hiçbir dinde olmadığı ve Allahü teâlâya inanmadığı hâlde, müslüman görünüp müslümanlığı değiştirmeye, îmânı bozmaya, dinsizliği müslümanlık olarak yaymaya çalışan ve…

 • Dini Sözlük

  Zımmî Nedir?

  İslâm devletindeki gayr-i müslim vatandaş. Zımmîlerden cizye alınmasından maksat, kâfirliğin aşağılığını, müslümanlığın ise, izzet ve şerefini göstermektir. Bu hakâret o…

 • Dini Sözlük

  Zıll Makâmı Nedir?

  Tasavvuf yolunda bir makâm, derece. Tasavvufta asla kavuşmadan önce, aslın görüntülerinin ele geçtiği makam. Zıll makâmının üstünde abdiyyet, kulluk makâmı…

 • Dini Sözlük

  Zıll Nedir?

  Gölge, görünüş, Kâmil bir müslüman, namaza durunca, sanki dünyâdan çıkıp âhirete girer. Çünkü dünyâda Allahü teâlâya yaklaşmak çok az nasîb…

 • Dini Sözlük

  Zıhâr Nedir?

  Erkeğin, hanımını veya onun yüz, baş, ferc gibi bir uzvunu, kendisine nikâhı ebedî haram olan bir kadına veya onun bakılması…

 • Dini Sözlük

  Zeydiyye Fırkası Nedir?

  Hazret-i Ali’yi sevdiğini söyleyip, diğer Eshâb-ı kirâma düşmanlık besleyen, onlar hakkında kötü sözler söyleyen şîanın kollarından. On iki imâmın dördüncüsü…

 • Dini Sözlük

  Zevil Erhâm Nedir?

  İslâm mîrâs hukûkunda, Eshâb-ı ferâiz (farz hisse sâhibi) ve asabe denilen kimseler dışındaki yakın akrabâ. Eshâb-ı ferâizden ve asabeden kimse…

 • Dini Sözlük

  Zevcât-ı Tâhirât Nedir?

  Peygamber efendimizin iffetli, pâk, muhterem zevceleri. Mü’minlerin anneleri. (Bkz. Ezvâc-ı Tâhirât) Peygamber efendimiz ikinci defâ olarak elli beş yaşında iken…

 • Dini Sözlük

  Zevâl Vakti Nedir?

  Güneşin tam tepeden ayrıldığı an. Zuhr yâni öğle namazının evvel vakti, güneşin zevâlden ayrıldığı vakit başlar. (Kedûsî)

 • Dini Sözlük

  Zevâl Nedir?

  Yok olma, sona erme. Ölmez imiş âşık cânı, Hiç çürümez imiş teni, Aşk her kimi kıldı fânî, Ona zevâl ermez…

 • Dini Sözlük

  Zevâid Tekbirleri Nedir?

  İkişer rek’at olan Ramazân ve Kurban bayramı namazlarının her rek’atinde alınan üçer tekbir. Zevâid tekbirleri vâcibdir. (M. Zihni Efendi)

 • Dini Sözlük

  Zevâid Sünnet Nedir?

  1. Farzla birlikte kılınması bildirilmeyen nâfile namazlar. 2. Peygamber efendimizin ibâdet olarak değil de, âdet olarak, devâmlı yaptığı şeyler. Peygamber…

 • Dini Sözlük

  Zevâid Nedir?

  Fazla, ziyâde olan şeyler.

 • Dini Sözlük

  Zerdüşt Nedir?

  Mecûsîliğin kurucusu. Mecûsîliğin kurucusu olan Zerdüşt mîlâddan 600 sene önce, Hindistan’da doğdu. Hindistan ve İran taraflarında yaşadı. Brehmen din adamları…

 • Dini Sözlük

  Zengin Nedir?

  İhtiyaç eşyâsının ve borçlarının dışında nisâb miktârı malı, parası olan kimse. (Bkz. Nisâb) Eshâbım için fakirlik seâdettir. Âhir zamandaki ümmetim…

 • Dini Sözlük

  Zemzem Kuyusu Nedir?

  Kâbe-i muazzamanın Hacer-i esved köşesi karşısında bulunan, mübârek suyun çıktığı kuyu. Yeryüzünde bulunan kuyuların en hayırlısı, Zemzem suyunun mübârek kuyusudur.…

Başa dön tuşu