Delîl-i

 • Dini SözlükDelîl-i Şer'î Nedir?

  Delîl-i Şer’î Nedir?

  Dînî bilgilerin elde edildiği delîl, kaynak. ( Bkz. Edille-i Şer’iyye) Müctehîd (din ilimlerinde söz sâhibi) olmayanların sözleri, delîl-i şer’î olmaz.…

 • Dini SözlükDelîl-i Kat'î Nedir?

  Delîl-i Kat’î Nedir?

  Mânâsı açıkça anlaşılan âyet-i kerîme ve tevâtürle bildirilmiş olan hadîs-i şerîf. Bunlar, farzlar ile haramları bildirirler. Kesin delil. Namazı inkâr…

 • Dini SözlükDelîl-i Fer'î Nedir?

  Delîl-i Fer’î Nedir?

  Aslî delîllere bağlı ve onlardan elde edilen ikinci derecede delîller. İstihsân, İstishâb, İstislâh, Örf ve âdet, Sahâbî (Peygamber efendimizin arkadaşlarının)…

 • Dini SözlükDelîl-i Aslî Nedir?

  Delîl-i Aslî Nedir?

  Din bilgilerinin kaynakları olan Kitâb, sünnet, icmâ ve kıyâstan her biri. Aslî delîl.

Başa dön tuşu