Dâr-ül-Celâl

  • Dini SözlükDâr-ül-Celâl Nedir?

    Dâr-ül-Celâl Nedir?

    Sekiz Cennet’in birincisidir. Dâr-ül-Celâl beyaz incidendir. Kapısının üzerinde Kelime-i tevhîd, yâni Lâ ilâhe illallah yazılıdır. ( Erzurumlu İbrâhim Hakkı)

Başa dön tuşu