Bid’at

 • Dini Sözlük

  İbâdette Bid’at Nedir?

  Peygamber efendimiz ve Eshâbı zamânında bulunmayıp da dîne sonradan katılan reformlar, değişiklikler. (Bkz. Bid’at)

 • Dini Sözlük

  Ehl-i Bid’at Nedir?

  Bid’at sâhipleri. Peygamber efendimizin ve eshâbının bildirdiği doğru îtikâddan (inanıştan) ayrılanlar. (Bkz. Bid’at)

 • Dini Sözlük

  Dinde Bid’at Nedir?

  Peygamber efendimiz ve O’nun dört halîfesi zamânında olmayıp, dinde sonradan ortaya çıkarılan bozuk inanışlar, sevap kazanmak niyetiyle yapılan ibâdetler. Dinde…

 • Dini Sözlük

  Bid’at sâhibi Nedir?

  Bid’at ehli. Bid’at sâhiplerinin en kötüsü, Resûlullah’ın Eshâbına buğz ve düşmanlık edenlerdir. Bid’at ehline hürmet etmek İslâm’ın yıkılmasına yardım etmek…

 • Dini Sözlük

  Bid’at Fırkası Nedir?

  Peygamber efendimiz ve Eshâb-ı kirâmının yolundan ayrılanlar. Hadîs-i şerîfte Cehennem’e gidecekleri bildirilen yetmiş iki fırkadan her biri.

 • Dini Sözlük

  Bid’at Ehli Nedir?

  Peygamberimizin sallallahü aleyhi ve sellem ve Eshâb-ı kirâmının yolundan (Ehl-i sünnet îtikâdından) ayrılanlar. Bid’at sâhibi. Îtikâdda (îmânda) ve amelde (ibâdette)…

 • Dini Sözlük

  Bid’at Nedir?

  Sonradan ortaya çıkan şey, ilk defâ benzersiz bir şey ortaya koymak. Peygamberimizin ve dört halîfesinin zamanlarında bulunmayıp da, dinde sonradan…

 • Dini Sözlük

  Âdette Bid’at Nedir?

  Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem ve dört halîfesi zamânında olmayıp, ibâdet etmek ve sevâb kazanmak niyyeti ve kasdı olmaksızın…

Başa dön tuşu