Beyt

  • Dini Sözlük

    Ehl-i Beyt Nedir?

    Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın bütün âile fertleri. Mübârek zevceleri, çocukları, kızı hazret-i Fâtıma ile hazret-i Ali ve bunların mübârek evlâdları…

Başa dön tuşu