Beyân

  • Dini Sözlük

    Beyân İlmi Nedir?

    Düzgün ve yerinde söz söyleme yolunu öğreten belâgat ilminin teşbîh (benzetme), mecâz, kinâye gibi konularını anlatan ilim. (Bkz. İlm-i Beyân)

  • Dini Sözlük

    Beyân Nedir?

    Açık olmak, açıklamak, bildirmek. Konuşma, yazma, anlama, anlatma, ifâde etme. Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki: (Allahü teâlâ) insanı yarattı. Ona…

Başa dön tuşu