Bey-i

 • Dini Sözlük

  Bey-i Sahîh Nedir?

  Aslı ve sıfatı İslâmiyet’e uygun olan satış; doğru ve sıhhatli alış-veriş. Bey’i sahîhin geçerli olması için, alıcı ve satıcının aynı…

 • Dini Sözlük

  Bey-i Mevkûf Nedir?

  Aslı ve sıfatı sahîh ise de başkasının hakkı karışan alış-veriş.

 • Dini Sözlük

  Bey-i Mekrûh Nedir?

  Aslı ve sıfatı İslâmiyet’e uygun ise de kendisine dînin yasak etmiş olduğu bir şey karışmış olan satış. Satın almıyacağı bir…

 • Dini Sözlük

  Bey-i Fâsid Nedir?

  Aslı İslâmiyet’e uygun, fakat sıfatı uygun olmayan satış. Bir kimse satın aldığı bir malın bedeli olan paranın yarısını peşin verip,…

 • Dini Sözlük

  Bey-i bil Vefâ (Vefâ ile Satış) Nedir?

  Alıcı ve satıcının, satıştan vazgeçmek hakkına sâhip olduğu alış-veriş.

 • Dini Sözlük

  Bey-i Bâtıl Nedir?

  Sahih olmayan, yâni dînen bulunması lâzım gelen şartların hepsi veyâ bir kısmı bulunmayan alış veriş. (Bkz. Bâtıl)

Başa dön tuşu