Avâm

  • Dini SözlükAvâm Nedir?

    Avâm Nedir?

    Amme’nin çoğulu, halk, topluluk. 1. Müctehid (âyet ve hadîslerden şer’î yâni dînî hükümler çıkaran İslâm âlimi) olmayan, mukallid (yâni mezhebinin…

Başa dön tuşu