Arâzi-i

 • Dini Sözlük

  Arâzi-i Uşriyye Nedir?

  Mahsûlünden (ürününden) uşur denilen zekatın alındığı topraklar. Müslüman devletlerde harb ile alınıp gâzîlere (askerlere) taksim edilen veya isteyerek İslâm’ı kabûl…

 • Dini Sözlük

  Arâzi-i Mîriyye Nedir?

  Mîrî yâni devlete âit topraklar. Harp ile alınarak, gâziler arasında taksim edilmeyip, beytülmâle (devlet hazînesine) bırakılan veya uşr yâhut harac…

 • Dini Sözlük

  Arâzi-i Harâciyye Nedir?

  Harac vergisine tâbi olan topraklar. Müslüman olmayanlardan sulh ile alınıp harac vergisi karşılığında mülkiyeti eski sâhiplerine bırakılan veya harbde zorla…

Başa dön tuşu