Ankebût

  • Dini Sözlük

    Ankebût Sûresi Nedir?

    Kur’ân-ı kerîmin yirmi dokuzuncu sûresi. Ankebût sûresi, Mekke-i mükerremede nâzil oldu (indi). Altmış dokuz âyet-i kerîmedir. Sûrede; putlara ve diğer…

Başa dön tuşu