ali ibn ebi talib

  • Aşere-i Mübeşşere

    ALİ İBN EBİ TÂLİB

    Resulullah’ın amcasının oğlu, damadı, dördüncü halife. Babası Ebû Talib, annesi Kureyş’ten Fâtıma binti Esed, dedesi Abdulmuttalib’tir. Künyesi Ebu’ı Hasan ve…

Başa dön tuşu